Priser

Ny Amtoftgaard

Priser og vilkår

 

Pris-eksempler:

Scanning; 320,- + moms

Beskæring; 320,- + moms (registret smed)

Chipmærkning af føl; 300 + moms

Vaccination; 320,- + moms

 

Ønsker man ikke at hoppen bliver scannet, tilbyder vi:

8 ugers ophold, inkl attest, til 3500,- inkl moms

Ophold fra 15. Maj til 15. September, inkl attest, til 4500,- inkl moms

-man kan så evt derefter få hoppen scannet hjemme, og fremsender man kopi af kvittering fra dyrlæge på konstateret drægtighed er der naturligvis garanti for ombedækning det efterfølgende år, hvis noget går galt.

 

-bemærk venligst, hvis hoppen ikke scannes drægtig senest 14 dage efter hjemkomst, bortfalder muligheden for ombedækning.

 

Se desuden punktet "Græs"

 

Krav til hoppen -Ankomst/Før ankomst

 

  • Hoppen skal være sund, rask og smittefri, i fornuftig foderstand og møde uskoet. forsko kan accepteres hvis det er aftalt på forhånd, og skyldes hov-problemer hos hoppen.
  • Ejer rådes til efter bedste evne sørge for at observere for brunst hjemme - således at vi ved hvornår vi kan forvente brunsten hos hoppen.
  • Vaccinationen anbefales (er hoppen ikke vaccineret vil vi gerne vide det)
  • Vi forlanger ikke svaberprøve fra goldhopper, men det anbefales hvis din hoppe fø har været svær at ifole.
  • Der skal afleveres kopi af stamtavlen, gerne med ejer- og kontakt-oplysninger skrevet på bagsiden.

 

Under opholdet:

 

  • Ophold hos hingsten sker på hoppe ejerens ansvar og risiko Det anbefales at hoppen er forsikret, men ikke nødvendig.
  • Hoppen går under forsvarlige forhold med opsyn flere gange dagligt. Der tages hensyn til heste der kræver særlige forhold f.eks. foder og eksem, (evt. mod merudgift alt efter hvor omfattende)
  • Ved behov for dyrlæge til hoppen kontaktes dyrlægen for hoppe- ejerens regning og hvis muligt kontaktes hoppe ejeren selvfølgelig  først.
  • Hoppe ejeren kan vælge at lade hoppen scanne inden den forlader hingsten.  Scanningen udføres af rutineret hestedyrlæge og er med i prisen. Ekstra scanninger koster 300,- +moms

 

Ombedæknings-vilkår:

 

Ombedækning i tilfælde af at hoppen aborterer eller føllet ikke er levedygtigt (2.døgn) gives, og kan bruges året efter hoppen er bedækket.

Den kan ikke sælges eller videregives, men ejer kan - efter nærmere aftale - vælge at komme med en anden hoppe hvis det er mest hensigtsmæssigt. Ombedækning kan som udgangspunkt ikke gemmes til brug året efter.

 

Ved brug af ombedækning betales for græs og attest efter de priser der er sat det år ombedækningen bruges.

 

Bliver din hoppe ikke drægtig, er der mulighed for at prøve igen året efter, med en rabat på 500,- kr på 2.rate

Copright  © Ny Amtoftgaard - All rights reserved