bedækning

Priser, gældende pr 1. januar 2020


Bedækningspriserne er delt i to - nemlig én del der dækker ophold og indberetning - og som betales omkring hoppens ankomst.


Derefter betaler du kun såfremt din hoppe bliver drægtig - vi synes ikke at hoppeejeren skal "bindes" af en ombedækning, hvis man skulle være så uheldig at vi ikke lykkes med at få hoppen drægtig.


Prisen for ophold (op til 10 uger) og indberetning til DI er 1600,- + moms.


Når din hoppe er konstateret drægtig betales der for føllet.

Ved Angantyr er beløbet 2800 + moms

Ved Krókur er introprisen i 2020 kun 6000 + moms, inkl ophold !!

- Kontakt Stald Adlermose for nærmere aftale og vilkår.


Skulle uheldet være ude, og føllet det efterfølgende år ikke er levedygtigt, tilbydes naturligvis ombedækning, mod betaling af ophold, indberetning og eventuel scanning.


Der gives rabat til kårede hopper:

Hopper kåret under 7,99 - her kan du spare 800 + moms

Hopper kåret over 8,00 - halv pris ! 


Derudover gives rabat til flere hopper fra samme ejer. Første hoppe til normalpris, herefter -800 + moms på nr 2,  og -1200 + moms på nr 3, -1600 + moms på nr 4 osv...

Bemærk; rabatter er anderledes ved krókur i 2020, da han i forvejen bedækker til særlig intropris denne sæson. Læs mere i kontrakten fra hingsteholder.


Scanninger kan vi tilbyde i samarbejde med HorseVet Thy v. Camilla Hensgen, som er yderst kompetent og har et højt fagligt niveau. Her er desuden mulighed for meget fornuftige priser på f.eks tand-eftersyn, kiropraktik, vaccinationer og chipmærkning af føl, ved samme lejlighed.


Pris-eksempler:

Scanning; 360,- + moms

Beskæring; 320,- + moms (registret smed)

Chipmærkning af føl; 360 + moms

Vaccination; 360,- + moms

Pakkeløsning; scanning af hoppe, chip + vaccination af føl - 900 + moms


Det er neturligvis også muligt at få sin egen dyrlæge herud og scanne hoppen, vi er selvfælgelig behjælpelige med at tage hoppen på stald osv - efter nærmere aftale.

 

Ønsker man ikke at hoppen bliver scannet, tilbyder vi sæsonplads ved Angantýr fra Lambanesi - 8 ugers ophold, inkl attest, til 3500,- inkl moms

Ophold fra 15. Maj til 15. September, inkl attest, til 4500,- inkl moms

-man kan så evt derefter få hoppen scannet hjemme, og fremsender man kopi af kvittering fra dyrlæge på konstateret drægtighed er der naturligvis garanti for ombedækning det efterfølgende år, hvis noget går galt.

 

-bemærk venligst, hvis hoppen ikke scannes drægtig senest 21 dage efter hjemkomst, bortfalder muligheden for ombedækning.


Krav/ønsker til hoppen


Ankomst/før ankomst

 

  • Hoppen skal være sund, rask og smittefri, i fornuftig foderstand og møde uskoet. forsko kan accepteres hvis det er aftalt på forhånd, og skyldes hov-problemer hos hoppen.
  • Ejer rådes til efter bedste evne sørge for at observere for brunst hjemme - således at vi ved hvornår vi kan forvente brunsten hos hoppen.
  • Vaccinationen anbefales (er hoppen ikke vaccineret vil vi gerne vide det)
  • Vi forlanger ikke svaberprøve fra goldhopper, men det anbefales hvis din hoppe før har været svær at ifole. Der kan eventuelt aftales en kontrolscanning af hoppen hér, inden hun lukkes sammen med hingsten. Ring/skriv og hør nærmere.
  • Der er en stor hjælp hvis du kan aflevere kopi af passet, gerne med ejer- og kontakt-oplysninger skrevet på bagsiden. Så lægger vi det sammen med hoppens pas - og har altid det hele samlet.

 


Under opholdet:

 

  • Ophold hos hingsten sker på hoppe ejerens ansvar og risiko Det anbefales at hoppen er forsikret, men det er ikke et krav.
  • Vi sørger for at hoppen går under forsvarlige forhold med opsyn flere gange dagligt. Der tages hensyn til heste der kræver særlige forhold f.eks. foder og eksem, (evt. mod merudgift alt efter hvor omfattende)
  • Ved behov for dyrlæge til hoppen kontaktes dyrlægen for hoppe- ejerens regning og hvis muligt kontaktes hoppe ejeren selvfølgelig  først.
  • Hoppe ejeren kan vælge at lade hoppen scanne inden den forlader hingsten.  Scanningen udføres af dyrlæge efter eget valg. Vi kan sørge for at din hoppe automatisk kommer med og bliver scannet når vi er rimelig sikre på at hun er drægtig (har sprunget brunsten over) eller hun kan blive scannet efter 14-16 dage, tidligst.

 

Ombedæknings-vilkår:

 

Ombedækning gives i det tilfælde at hoppen absorberer, aborterer eller føllet ikke er levedygtigt (2 døgn/48 timer), og kan bruges året efter hoppen er bedækket.


Den kan ikke sælges eller videregives, men ejer kan - efter nærmere aftale - vælge at komme med en anden hoppe hvis det er mest hensigtsmæssigt, eller man kan -efter aftale- prøve med en anden hingst hos os, dog mod eventuel betaling af prisforskel, ved skift fra Angantýr til Krókur. Ombedækning kan som udgangspunkt ikke gemmes til brug året efter, dog kan der indgåes seperat aftale hvis særlige forhold taler herfor, f.eks sen foling, komplikationer eller hoppens bortgang mm.

 

Ved brug af ombedækning betales for græs og attest efter de priser der er sat det år ombedækningen bruges. Desuden gælder det at ved Krókur i 2021, skal hopper/ombedækninger fra 2020 betale springgebyr på 1200 + moms, oveni prisen for ophold og indberetning. 


Hopper der bedækkes ved krókur i 2021, følger de sædvanlige ombedækningsvilkår, hvor der kun betales for ophold, indberetning og scanning.

 

Bliver din hoppe ikke drægtig, er der mulighed for at prøve igen året efter, med samme hoppe, med en rabat på 800 + moms kr på 2.rate ved Angantýr og 1200 + moms ved Krókur.. Dette kræver dog at der kan fremvises ren svaberprøve på hoppen  (kan evt foretages hér)

Copyright © Ny Amtoftgaard - Alle rettigheder forbeholdes