Bedækning

Priser, gældende for sæsonen 2024


Bedækningspriserne er delt i to - nemlig én del der dækker ophold og indberetning - og som betales omkring hoppens ankomst.


Derefter betaler du kun såfremt din hoppe bliver drægtig - vi synes ikke at hoppeejeren skal "bindes" af en ombedækning, hvis man skulle være så uheldig at vi ikke lykkes med at få hoppen drægtig.


Prisen for ophold (op til 10 uger) og indberetning til DI er 1600,- + moms.


Når din hoppe er konstateret drægtig betales der efterfølgende for selve bedækningen/føllet.

Ved Angantyr er beløbet 2500 + moms

Ved Sokki er beløbet 4000 + moms

Ved Krókur er beløbet 4400 + moms - i 2024 og 2025 bedækker Krókur hos Stutteri Lundgaard på Thyholm, så booking og aftale om pris på ophold mm aftales dér - tlf 20116880.


Skulle uheldet være ude, og din hoppe taber føllet i løbet af vinteren, eller føllet det efterfølgende år ikke er levedygtigt mindst 48 timer, tilbydes naturligvis ombedækning, mod betaling af ophold, indberetning og eventuel scanning. Dertil kommer springgebyr på 1000 + moms.


Der gives rabat til kårede hopper: (ikke på græs/ophold)

Hopper kåret under 7,99 - her kan du spare 800 + moms

Hopper kåret over 8,00 - halv pris ! 


Derudover gives rabat til flere hopper fra samme ejer. Første hoppe til normalpris, herefter -800 + moms på nr 2,  og -1200 + moms på nr 3 + flere. Rabatten fratrækkes når hopperne er scannet drægtige.


Scanning kan vi tilbyde i samarbejde med HorseVet Thy v. Camilla Hensgen, som er yderst kompetent og har et højt fagligt niveau. Her er desuden mulighed for meget fornuftige priser på f.eks tand-eftersyn, kiropraktik, vaccinationer og chipmærkning af føl, ved samme lejlighed.

Se evt. www.HorsevetThy.dk


Pris-eksempler:

Scanning; fra 500,- + moms

Beskæring; 320,- + moms (registret smed) 

Chipmærkning af føl; fra 400 + moms

Vaccination; fra 300,- + moms


2023: Cem-test / startpakke:

2 x scanning + svaberprøve + cem-test, inkl 2 x kørsel, materialer mm og 3-4 ugers ophold (indtil hoppen kan komme ind til hingsten)

Det er nødvendigt at din hoppe kan tåle at gå på græs, og er nem at håndtere mm. 

Pakkepris: 3000 + moms.


Det er naturligvis også muligt at få sin egen dyrlæge herud og scanne hoppen, vi er selvfølgelig behjælpelige med at tage hoppen på stald osv - efter nærmere aftale.

 

Ønsker du at have hoppen gående hele sommeren ? Måske har hun eksem, eller skal du ud og rejse? 

Ophold fra 15. Maj til 15. September, inkl attest, til 3000,- inkl moms.

-man kan så evt derefter få hoppen scannet hér eller hjemme (Her skal du så fremsender man kopi af kvittering fra dyrlæge på konstateret drægtighed) og der er naturligvis stadig garanti for ombedækning det efterfølgende år, hvis noget går galt.

 

-bemærk venligst, hvis hoppen ikke scannes drægtig senest 21 dage efter hjemkomst, betales for bedækning uanset hvad.

Krav/ønsker til hoppen


Ankomst/før ankomst

 

  • Hoppen skal møde med negativ CEM-test (max 14 dage gammel) - og generelt være sund, rask og smittefri, i fornuftig foderstand og møde uskoet. forsko kan accepteres hvis det er aftalt på forhånd.
  • Ejer rådes til efter bedste evne sørge for at observere for brunst hjemme - således at vi ved hvornår vi kan forvente brunsten hos hoppen.
  • Vaccinationen anbefales (er hoppen ikke vaccineret vil vi gerne vide det)
  • Vi forlanger ikke svaberprøve fra goldhopper, men det anbefales dog. Der kan eventuelt aftales en kontrolscanning af hoppen hér, inden hun lukkes sammen med hingsten. Ring/skriv og hør nærmere.
  • Der er en stor hjælp hvis du vil lægge en seddel i hoppens pas med dine oplysninger - navn, adresse og telefonnummer, så vi kan få hurtigt fat i dig hvis der sker noget.

 

Under opholdet:

 

  • Ophold hos hingsten sker på hoppe ejerens ansvar og risiko. Det anbefales at hoppen er forsikret, men det er ikke et krav.
  • Vi sørger for at hoppen går under forsvarlige forhold med opsyn flere gange dagligt. Der tages hensyn til heste der kræver særlige forhold f.eks. foder og eksem, (evt. mod merudgift alt efter hvor omfattende)
  • Ved behov for dyrlæge til hoppen kontaktes dyrlægen for hoppe- ejerens regning og hvis muligt kontaktes hoppe ejeren selvfølgelig  først.
  • Du kan vælge at lade hoppen scanne inden den forlader hingsten.  Scanningen udføres af dyrlæge efter eget valg. Vi kan sørge for at din hoppe automatisk kommer med og bliver scannet når vi er rimelig sikre på at hun er drægtig (har sprunget brunsten over) eller hun kan blive scannet efter 14-16 dage, tidligst.

 

Ombedæknings-vilkår:

 

Ombedækning gives i det tilfælde at hoppen absorberer, fostret, aborterer eller føllet ikke er levedygtigt (2 døgn/48 timer), og kan bruges året efter hoppen er bedækket. (eller senere samme sæson)


Den kan ikke sælges eller videregives, men ejer kan - efter nærmere aftale - vælge at komme med en anden hoppe hvis det er mest hensigtsmæssigt, Man kan -efter aftale- prøve med en anden hingst hos os, dog mod eventuel betaling af prisforskel, ved skift fra Angantýr til Krókur. Ombedækning kan som udgangspunkt ikke gemmes til brug året efter, dog kan der indgåes seperat aftale hvis særlige forhold taler herfor, f.eks sen foling, komplikationer eller hoppens bortgang mm.

 

Ved brug af ombedækning betales for græs og attest efter de priser der er sat det år ombedækningen benyttes. Desuden betales springgebyr på 1200 + moms, oveni prisen for ophold og indberetning. 

 

Bliver din hoppe ikke drægtig, er der mulighed for at prøve igen året efter, med samme hoppe, med en rabat på 800 + moms kr på 2.rate ved Angantýr og 1200 + moms ved Sokki eller Krókur.. Dette kræver dog at der kan fremvises ren svaberprøve på hoppen  (kan evt foretages hér)